Use of Negative Pressure Wound Therapy after Endovascular Revascularization in a Patient with Diabetic Foot Syndrome Complicated by Sepsis

  • Krzysztof Karaś Poznań University of Medical Sciences
  • Krzysztof Wachal Poznań University of Medical Sciences http://orcid.org/0000-0002-1870-8969
  • Tomasz Kościński Poznań University of Medical Sciences
  • Grzegorz Oszkinis Poznań University of Medical Sciences
Keywords: V.A.C., diabetic foot syndrome, lower extremities angioplasty, sepsis

Abstract

Pacjent lat 60, przyjęty do szpitala z powodu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej prawej z martwiczymi zmianami po stronie grzbietowej i zewnętrznej stopy. Zmiany martwicze o szybko postępującym charakterze - owrzodzenia III/IV stopień według klasyfikacji Wagnera. Pacjent choruje na cukrzycę typu drugiego oraz na nadciśnienie tętnicze. Chory pali papierosy w ilości 1,5 paczki dziennie od 40 lat, prowadzi siedzący tryb życia. Leczenie zachowawcze polegało na miejscowym zastosowaniu maści z antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Chorego poddano operacji rewaskularyzacyjnej i leczeniu opatrunkiem podciśnieniowym. Niewłaściwa pielęgnacja opatrunku V.A.C. i niekorzystne warunki zewnętrzne w oddziale chirurgicznym przyczyniły się prawdopodobnie do rozwoju zakażenia miejscowego i posocznicy co w konsekwencji było przyczyną amputacji kończyny.

References

M. Kozierska-Rosciszewska, Cukrzyca u osob starszych diagnostyka, leczenie, prewencja powiklan. Zaklad Medycyny Rodzinnej i Medycyny Spolecznosci Lokalnej: Uniwersytet Medyczny w Lodzi.

B. Ducka and K. Strojek, “Rola diabetologa w zapobieganiu rozwojowi stopy cukrzycowej,” Przewodnik Lekarza, vol. 4, pp. 43–51, 2007.

Niebieska Ksiega Cukrzycy, Warszawa, 2013.

A. Neneman, M. Deja, H. Kubisiak-Rzepczyk, T. MiroszewskaSobanska,

L. Kurek, M. Szarata, and Adamski Z., “Wplyw cukrzycy na wystepowanie i przebieg owrzodzen podudzi, ze szczegolnym uwzglednieniem zakazen bakteryjnych i grzybiczych,” Nowiny Lekarskie, vol. 75, no. 6, pp. 505–511, 2006.

A. Korzon-Burakowska and S. Tecza, “Infekcje w przebiegu zespolu stopy cukrzycowej,” Diabetologia Praktyczna, no. 2, pp. 92–96, 2005.

M. Eneroth, J. Apelqvist, and A. Stenstrom, “Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections,” Foot & Ankle International, vol. 18, no. 11, pp. 716–722, nov 1997. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1177/107110079701801107

R. E. Pecoraro, G. E. Reiber, and E. M. Burgess, “Pathways to diabetic limb amputation: Basis for prevention,” Diabetes Care, vol. 13, no. 5, pp. 513–521, may 1990. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.13.5.513

L. G. Newman, “Unsuspected osteomyelitis in diabetic foot ulcers,” JAMA, vol. 266, no. 9, p. 1246, sep 1991. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1001/jama.1991.03470090080036

G. E. Reiber, “Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus,” Annals of Internal Medicine, vol. 117, no. 2, p. 97, jul 1992. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-117-2-97

M. L. Grayson, G. W. Gibbons, G. M. Habershaw, D. V. Freeman, F. B. Pomposelli, B. I. Rosenblum, E. Levin, and A. W. Karchmer, “Use of ampicillin/sulbactam versus imipenem/cilastatin in the treatment of limb-threatening foot infections in diabetic patients,” Clinical Infectious Diseases, vol. 18, no. 5, pp. 683–693, may 1994. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1093/clinids/18.5.683

B. R. Shah and J. E. Hux, “Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes,” Diabetes Care, vol. 26, no. 2, pp. 510–513, feb 2003. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.2.510

J. Wrobel and J. Connolly, “Making the diagnosis of osteomyelitis. The role of prevalence,” Journal of the American Podiatric Medical Association, vol. 88, no. 7, pp. 337–343, jul 1998. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7547/87507315-88-7-337

G. Oszkinis, M. Gabriel, F. Pukacki, and W. Majewski, Leczenie ran trudno gojacych sie. Warszawa: Blackhorse Scientific Publishers, 2006.

K. Wachal, B. Lyszyk, and M. Kozak, “Rola nowoczesnych opatrunkow w leczeniu zespolu stopy cukrzycowej’,” Med. Metab: T., vol. 16, no. 1, pp. 88–90, 2012.

K. Wachal, K. Karas, M. Stanisic, Z. Krasinski, R. Staniszewski, and G. Oszkinis, “Ocena skutecznosci leczenia chorych z zespolem stopy cukrzycowej po pierwotnej amputacji w zakresie stopy z powodu zmian martwiczych, leczonych technika ”otwarta” z zastosowaniem opatrunkow podcisnieniowych’,” Acta Angiol., vol. 18, no. Suppl. A, p. A48, 2012.

K. Wachal, R. Staniszewski, W. Majewski, K. Pawlaczyk-Gabriel, and B. Lyszyk, Ocena zastosowania terapii VAC u chorych z zespolem stopy cukrzycowej o etiologii niedokrwiennej z dokonanymi zmianami martwiczymi w obrebie tkanek glebokich.

K. Wachal, R. Staniszewski, W. Majewski, and R. Juszkat, “Ocena skutecznosci zabiegow rewaskularyzacyjnych u pacjentow z zespolem stopy cukrzycowej leczonych jednoczesnie terapia vac,” Acta Angiol, vol. 16, no. Suppl. A, p. A68, 2010.

M. Gabriel, K. Pawlaczyk, G. Oszkinis, F. Pukacki, P. Checinski, M. Zielinski, and K. Wachal, “Zmiana podatnosci allogenicznych przeszczepow naczyniowych implantowanych w srodowisku zakazonym,” Acta Angiol, vol. 11, no. 1, pp. 73–74, 2005.

A. Berent and B. Lipsky, “Zakazenie kosci i stawow w przebiegu stopy cukrzycowej,” Medycyna po Dyplomie, vol. 1, pp. 38–52, 2004.

A. Korzon-Burakowska, “Zespol stopy cukrzycowej - patogeneza i praktyczne aspekty postepowania,” Choroby Serca i Naczyn, vol. 4, no. 2, pp. 93–98, 2007.

A. Sekowska and E. Gospodarek, “Zakazenie stopy cukrzycowej - analiza mikrobiologiczna,” Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, vol. 4, pp. 119–122, 2010.

https://pneumonologia.wum.edu.pl/sites/ pneumonologia.wum.edu.pl/files/sepsa.pdf

E. Wojcik, “Zespol stopu cukrzycowej pod nadzorem,” Diabetologiaonline.pl. [Online]. Available: http://diabetologiaonline.pl/pielegniarka artykuly.info.207.html

M. Sojka, T. Jargiello, A. Wolski, M. Gornik, K. Karska, and M. Szczerbo-Trojanowska, “Leczenie wewnatrznaczyniowe zespolu stopy cukrzycowej,” Postepy Nauk Medycznych, no. 5, pp. 428–433, 2012.

F. B. Pomposelli, N. Kansal, A. D. Hamdan, A. Belfield, M. Sheahan, D. R. Campbell, J. J. Skillman, and F. W. Logerfo, “A decade of experience with dorsalis pedis artery bypass: Analysis ofoutcome in more than 1000 cases,” Journal of Vascular Surgery, vol. 37, no. 2, pp. 307–315, feb 2003. [Online]. Available:

http://dx.doi.org/10.1067/mva.2003.125

M. S. Conte, D. F. Bandyk, A. W. Clowes, G. L. Moneta, L. Seely, T. J. Lorenz, H. Namini, A. D. Hamdan, S. P. Roddy, and M. Belkin, “Results of PREVENT III: A multicenter, randomized trial of edifoligide for the prevention of vein graft failure in lower extremity bypass surgery,” Journal of Vascular Surgery, vol. 43, no. 4, pp. 742–751.e1, apr 2006. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2005.12.058

K. Wachal, W. Majewski, A. Kopydlowska, Z. Turowiecka, E. Wojtasinska,

K. Ciepluch, K. Zawilska, M. Cieszko, and N. Majewska, “Czestosc wystepowania pierwotnego zespolu antyfosfolipidowego u chorych z obwodowymi zaburzeniami w tetnicach konczyn dolnych lub gornych,” Acta Angiol, vol. 14, no. Suppl. A, p. A47, 2008.

I. Robaczewska, M. Filanowicz, and B. Cegła, “Pielegniarskie działania oparte na stosowaniu specjalistycznych opatrunkow ratujacych stope cukrzycowa,” Pielegniarstwo Polskie, vol. 1, no. 51, pp. 41–48, 2014.

G. Rosinski, “Profilaktyka i leczenie zakażeń stopy cukrzycowej — stanowisko polskich ekspertow,” Zakażenia, no. 1, pp. 94–99, 2006.

G. Rosinski, “Leczenie zespolu stopy cukrzycowej (zsc),” Przewodnik Lekarza, no. 3, pp. 58–64, 2005.

D. Gierek, M. Kuczera, J. Dabek, D. Pilat, and A. Kurtok-Nowak, “Analiza leczenia chorych z ciężką sepsą na oddzialach anestezjologii i intensywnej terapii górnośląskiego centrum medycznego,” Anestezjologia Intensywna Terapia, vol. XLIII, no. 1, pp. 22–28, 2011.

N. Wrzesinska, “Wstrzas septyczny.” [Online]. Available: http://wylecz.to/pl/choroby/uklad-krazenia/wstrzas-septyczny.html

T. Targowski and T. Plusa, “Leczenie i profilaktyka sepsy,” Przewodnik Lekarza, no. 1, pp. 195–197, 2008.

M. Kozierska-Rosciszewska, Cukrzyca u osob starszych diagnostyka, leczenie, prewencja powiklan. Zaklad Medycyny Rodzinnej i Medycyny Spolecznosci Lokalnej: Uniwersytet Medyczny w Lodzi.

B. Ducka and K. Strojek, “Rola diabetologa w zapobieganiu rozwojowi stopy cukrzycowej,” Przewodnik Lekarza, vol. 4, pp. 43–51, 2007.

M. Eneroth, J. Apelqvist, and A. Stenstrom, “Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections,” Foot & Ankle International, vol. 18, no. 11, pp. 716–722, nov 1997. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1177/107110079701801107

M. Kozierska-Rosciszewska, Cukrzyca u osob starszych diagnostyka, leczenie, prewencja powiklan. Zaklad Medycyny Rodzinnej i Medycyny Spolecznosci Lokalnej: Uniwersytet Medyczny w Lodzi. B. Ducka and K. Strojek, “Rola diabetologa w zapobieganiu rozwojowi stopy cukrzycowej,” Przewodnik Lekarza, vol. 4, pp. 43–51, 2007. Niebieska Ksiega Cukrzycy, Warszawa, 2013. A. Neneman, M. Deja, H. Kubisiak-Rzepczyk, T. MiroszewskaSobanska, L. Kurek, M. Szarata, and Adamski Z., “Wplyw cukrzycy na wystepowanie i przebieg owrzodzen podudzi, ze szczegolnym uwzglednieniem zakazen bakteryjnych i grzybiczych,” Nowiny Lekarskie, vol. 75, no. 6, pp. 505–511, 2006. A. Korzon-Burakowska and S. Tecza, “Infekcje w przebiegu zespolu stopy cukrzycowej,” Diabetologia Praktyczna, no. 2, pp. 92–96, 2005. M. Eneroth, J. Apelqvist, and A. Stenstrom, “Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections,” Foot & Ankle International, vol. 18, no. 11, pp. 716–722, nov 1997. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1177/107110079701801107 R. E. Pecoraro, G. E. Reiber, and E. M. Burgess, “Pathways to diabetic limb amputation: Basis for prevention,” Diabetes Care, vol. 13, no. 5, pp. 513–521, may 1990. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.13.5.513 L. G. Newman, “Unsuspected osteomyelitis in diabetic foot ulcers,” JAMA, vol. 266, no. 9, p. 1246, sep 1991. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1001/jama.1991.03470090080036 G. E. Reiber, “Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus,” Annals of Internal Medicine, vol. 117, no. 2, p. 97, jul 1992. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-117-2-97 M. L. Grayson, G. W. Gibbons, G. M. Habershaw, D. V. Freeman, F. B. Pomposelli, B. I. Rosenblum, E. Levin, and A. W. Karchmer, “Use of ampicillin/sulbactam versus imipenem/cilastatin in the treatment of limb-threatening foot infections in diabetic patients,” Clinical Infectious Diseases, vol. 18, no. 5, pp. 683–693, may 1994. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1093/clinids/18.5.683 B. R. Shah and J. E. Hux, “Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes,” Diabetes Care, vol. 26, no. 2, pp. 510–513, feb 2003. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.2.510 J. Wrobel and J. Connolly, “Making the diagnosis of osteomyelitis. The role of prevalence,” Journal of the American Podiatric Medical Association, vol. 88, no. 7, pp. 337–343, jul 1998. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7547/87507315-88-7-337 G. Oszkinis, M. Gabriel, F. Pukacki, and W. Majewski, Leczenie ran trudno gojacych sie. Warszawa: Blackhorse Scientific Publishers, 2006. K. Wachal, B. Lyszyk, and M. Kozak, “Rola nowoczesnych opatrunkow w leczeniu zespolu stopy cukrzycowej’,” Med. Metab: T., vol. 16, no. 1, pp. 88–90, 2012. K. Wachal, K. Karas, M. Stanisic, Z. Krasinski, R. Staniszewski, and G. Oszkinis, “Ocena skutecznosci leczenia chorych z zespolem stopy cukrzycowej po pierwotnej amputacji w zakresie stopy z powodu zmian martwiczych, leczonych technika ”otwarta” z zastosowaniem opatrunkow podcisnieniowych’,” Acta Angiol., vol. 18, no. Suppl. A, p. A48, 2012. K. Wachal, R. Staniszewski, W. Majewski, K. Pawlaczyk-Gabriel, and B. Lyszyk, Ocena zastosowania terapii VAC u chorych z zespolem stopy cukrzycowej o etiologii niedokrwiennej z dokonanymi zmianami martwiczymi w obrebie tkanek glebokich. K. Wachal, R. Staniszewski, W. Majewski, and R. Juszkat, “Ocena skutecznosci zabiegow rewaskularyzacyjnych u pacjentow z zespolem stopy cukrzycowej leczonych jednoczesnie terapia vac,” Acta Angiol, vol. 16, no. Suppl. A, p. A68, 2010. M. Gabriel, K. Pawlaczyk, G. Oszkinis, F. Pukacki, P. Checinski, M. Zielinski, and K. Wachal, “Zmiana podatnosci allogenicznych przeszczepow naczyniowych implantowanych w srodowisku zakazonym,” Acta Angiol, vol. 11, no. 1, pp. 73–74, 2005. A. Berent and B. Lipsky, “Zakazenie kosci i stawow w przebiegu stopy cukrzycowej,” Medycyna po Dyplomie, vol. 1, pp. 38–52, 2004. A. Korzon-Burakowska, “Zespol stopy cukrzycowej - patogeneza i praktyczne aspekty postepowania,” Choroby Serca i Naczyn, vol. 4, no. 2, pp. 93–98, 2007. A. Sekowska and E. Gospodarek, “Zakazenie stopy cukrzycowej - analiza mikrobiologiczna,” Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, vol. 4, pp. 119–122, 2010. https://pneumonologia.wum.edu.pl/sites/ pneumonologia.wum.edu.pl/files/sepsa.pdf E. Wojcik, “Zespol stopu cukrzycowej pod nadzorem,” Diabetologiaonline.pl. [Online]. Available: http://diabetologiaonline.pl/pielegniarka artykuly.info.207.html M. Sojka, T. Jargiello, A. Wolski, M. Gornik, K. Karska, and M. Szczerbo-Trojanowska, “Leczenie wewnatrznaczyniowe zespolu stopy cukrzycowej,” Postepy Nauk Medycznych, no. 5, pp. 428–433, 2012. F. B. Pomposelli, N. Kansal, A. D. Hamdan, A. Belfield, M. Sheahan, D. R. Campbell, J. J. Skillman, and F. W. Logerfo, “A decade of experience with dorsalis pedis artery bypass: Analysis ofoutcome in more than 1000 cases,” Journal of Vascular Surgery, vol. 37, no. 2, pp. 307–315, feb 2003. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1067/mva.2003.125 M. S. Conte, D. F. Bandyk, A. W. Clowes, G. L. Moneta, L. Seely, T. J. Lorenz, H. Namini, A. D. Hamdan, S. P. Roddy, and M. Belkin, “Results of PREVENT III: A multicenter, randomized trial of edifoligide for the prevention of vein graft failure in lower extremity bypass surgery,” Journal of Vascular Surgery, vol. 43, no. 4, pp. 742–751.e1, apr 2006. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2005.12.058 K. Wachal, W. Majewski, A. Kopydlowska, Z. Turowiecka, E. Wojtasinska, K. Ciepluch, K. Zawilska, M. Cieszko, and N. Majewska, “Czestosc wystepowania pierwotnego zespolu antyfosfolipidowego u chorych z obwodowymi zaburzeniami w tetnicach konczyn dolnych lub gornych,” Acta Angiol, vol. 14, no. Suppl. A, p. A47, 2008. I. Robaczewska, M. Filanowicz, and B. Cegła, “Pielegniarskie działania oparte na stosowaniu specjalistycznych opatrunkow ratujacych stope cukrzycowa,” Pielegniarstwo Polskie, vol. 1, no. 51, pp. 41–48, 2014. G. Rosinski, “Profilaktyka i leczenie zakażeń stopy cukrzycowej — stanowisko polskich ekspertow,” Zakażenia, no. 1, pp. 94–99, 2006. G. Rosinski, “Leczenie zespolu stopy cukrzycowej (zsc),” Przewodnik Lekarza, no. 3, pp. 58–64, 2005. D. Gierek, M. Kuczera, J. Dabek, D. Pilat, and A. Kurtok-Nowak, “Analiza leczenia chorych z ciężką sepsą na oddzialach anestezjologii i intensywnej terapii górnośląskiego centrum medycznego,” Anestezjologia Intensywna Terapia, vol. XLIII, no. 1, pp. 22–28, 2011. N. Wrzesinska, “Wstrzas septyczny.” [Online]. Available: http://wylecz.to/pl/choroby/uklad-krazenia/wstrzas-septyczny.html T. Targowski and T. Plusa, “Leczenie i profilaktyka sepsy,” Przewodnik Lekarza, no. 1, pp. 195–197, 2008.

A. Neneman, M. Deja, H. Kubisiak-Rzepczyk, T. MiroszewskaSobanska, L. Kurek, M. Szarata, and Adamski Z., “Wplyw cukrzycy na wystepowanie i przebieg owrzodzen podudzi, ze szczegolnym uwzglednieniem zakazen bakteryjnych i grzybiczych,” Nowiny Lekarskie, vol. 75, no. 6, pp. 505–511, 2006.

A. Korzon-Burakowska and S. Tecza, “Infekcje w przebiegu zespolu stopy cukrzycowej,” Diabetologia Praktyczna, no. 2, pp. 92–96, 2005.

R. E. Pecoraro, G. E. Reiber, and E. M. Burgess, “Pathways to diabetic limb amputation: Basis for prevention,” Diabetes Care, vol. 13, no. 5, pp. 513–521, may 1990. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.13.5.513

L. G. Newman, “Unsuspected osteomyelitis in diabetic foot ulcers,” JAMA, vol. 266, no. 9, p. 1246, sep 1991. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1001/jama.1991.03470090080036

G. E. Reiber, “Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus,” Annals of Internal Medicine, vol. 117, no. 2, p. 97, jul 1992. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-117-2-97

M. L. Grayson, G. W. Gibbons, G. M. Habershaw, D. V. Freeman, F. B. Pomposelli, B. I. Rosenblum, E. Levin, and A. W. Karchmer, “Use of ampicillin/sulbactam versus imipenem/cilastatin in the treatment of limb-threatening foot infections in diabetic patients,” Clinical Infectious Diseases, vol. 18, no. 5, pp. 683–693, may 1994. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1093/clinids/18.5.683

B. R. Shah and J. E. Hux, “Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes,” Diabetes Care, vol. 26, no. 2, pp. 510–513, feb 2003. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.2.510

J. Wrobel and J. Connolly, “Making the diagnosis of osteomyelitis. The role of prevalence,” Journal of the American Podiatric Medical Association, vol. 88, no. 7, pp. 337–343, jul 1998. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.7547/87507315-88-7-337

G. Oszkinis, M. Gabriel, F. Pukacki, and W. Majewski, Leczenie ran trudno gojacych sie. Warszawa: Blackhorse Scientific Publishers, 2006.

K. Wachal, B. Lyszyk, and M. Kozak, “Rola nowoczesnych opatrunkow w leczeniu zespolu stopy cukrzycowej’,” Med. Metab: T., vol. 16, no. 1, pp. 88–90, 2012.

F. B. Pomposelli, N. Kansal, A. D. Hamdan, A. Belfield, M. Sheahan, D. R. Campbell, J. J. Skillman, and F. W. Logerfo, “A decade of experience with dorsalis pedis artery bypass: Analysis ofoutcome in more than 1000 cases,” Journal of Vascular Surgery, vol. 37, no. 2, pp. 307–315, feb 2003. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1067/mva.2003.125

M. S. Conte, D. F. Bandyk, A. W. Clowes, G. L. Moneta, L. Seely, T. J. Lorenz, H. Namini, A. D. Hamdan, S. P. Roddy, and M. Belkin, “Results of PREVENT III: A multicenter, randomized trial of edifoligide for the prevention of vein graft failure in lower extremity bypass surgery,” Journal of Vascular Surgery, vol. 43, no. 4, pp. 742–751.e1, apr 2006. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2005.12.058

Published
2015-10-20
How to Cite
Karaś, K., Wachal, K., Kościński, T., & Oszkinis, G. (2015). Use of Negative Pressure Wound Therapy after Endovascular Revascularization in a Patient with Diabetic Foot Syndrome Complicated by Sepsis. Negative Pressure Wound Therapy Journal, 2(2). https://doi.org/10.18487/npwtj.v2i2.17
Section
Case Reports